Tin Tức

GOLEAN DETOX:Hợp Đồng Bảo Hiểm Triệu Đô Cho Khách Hàng Sử Dụng

Lần đầu tiên trong ngành TPCN có công ty đứng ra mua bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm trị giá triệu đô, chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng của sản phẩm đó trước khách hàng do một công ty Bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam cam kết. Hợp đồng TRIỆU ĐÔ được ký kết và…

Tiếp tục đọc